RÄTT UTTAL


Framsidan Uppdaterad 18 april 2001

  GUINNESS

Till sist en rad om
Guinness, både ölet och rekordboken. Namnet är ett och detsamma, eftersom den nu så populära skriften ges ut av ett bokförlag som är knutet till bryggeriets ägare. Stavningen ses stundom svaja i svenska texter, men här är den rätta: Guinness, med två n och två s. Uttalet är /gInniss/, av såväl dryck som lunta.
 
     
   DOS EQUIS  
  Det mexikanska ölet DOS EXQUIS (Två kryss) är inte helt lätt att uttala, men här är det enda rätta!