STOCKHOLMS ÖLLOKALGUIDE


Stockholms Öllokalguide finns att köpa på ett antal Stockholmspubar.
Med stadskartor, omdömen som omfattar ölsorter, hantering, atmosfär och tillgänglighet för rörelsehindrade.

Den finns för närvarande på

Oliver Twist, Repslagargatan 6

Akkurat, Hornsgatan 18

Bishops Arms, S:t Eriksgatan 115

Kasper

S:t Andrews

Den kostar 40 kr om den köps på puben. den kan också beställas på DHR-Stockholmsavdelningen på postgiro 582 08-0. 1-5 st kostar 50 kr/st och fler än 5 st kostar 45 kr/st inkl. porto. Ange namn, adress och att det gäller "Öllokaler".

Ansvarig för ölloklaguiden är Lars-Erik Gustafsson. Han kan också nås på 08-627 6200


Framsidan

Uppdaterad 28 december 1999