Tillfälligt sortiment
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
till framsidan Framsidan

Från och med den 4 oktober försvinner namnet Små partier och i fortsättningen kommer ni och våra kunder mötas av Tillfälligt sortiment i Systembolagets butiker. Med det nya sortimentet vill vi kunna erbjuda fler kunder fler nyheter i olika prisklasser. Ambitionen är att ständigt kunna erbjuda den nyhetsintresserade kunden ett spännande och varierat utbud med olika ursprung, stilar från såväl erkända producenter som småskaliga uppstickare.

Produkterna kommer att landa i upp till 250 butiker av Systembolagets totalt drygt 440 butiker. Det är att jämföra med Små partier som har funnit i max 50 butiker runt om i landet.

Det kommer också fler drycker per lanseringstillfälle. I dagens Små partier lanseras årligen omkring 1600 artiklar. Med det tillfälliga sortimentet kommer omkring 1800 artiklar lanseras årligen. Antalet kommer sedan att öka succesivt i takt med att vi ser hur kunderna tar emot förändringarna. Ambitionen är att så småningom nå upp till 2200 artiklar.  

Det nya sortimentet kommer att lanseras två gånger i månaden, den första och tredje fredagen i månaden med undantag för januari, juni, juli och december då det bara är ett lanseringstillfälle.