Förslag till ny kategoriindelng av öl

I samband med lanseringen av TSLS (Lokalt och småskalig) och
ökad import av utländsk öl har antal kategorier av öl ökat avsevärt.

Om man söker på Systembolaget hemsida får man upp 1090 st ale i 64 olika stilar!
Från att ha kategoriserat öl på en nivå blir det nu tre olika nivåer.

Nedanstående tabeller är ett arbetsprov men det kommer i stort sett se ut så.
Arbetet har redan påbörjats och Sytembolaget i Gränby, Uppsala kommer att vara en pilot.

Senare i höst kommer deras ölavdelning att byggas för det nya kategorisystemet.